Druhy akvárií – jaké akvárium si pořídit?

0

Také si myslíte, že akvárium může být jen sladkovodní nebo mořské? Pak se mýlíte. Doma můžete mít více než jen tyto dva základní druhy. Co si třeba pořídit akvárium rostlinné, holandské nebo brakické – anebo je libo úplně jiné?

 

Podle druhu vody v akváriu rozlišujeme nádrže sladkovodní, mořské a brakické (poloslané). Podle teploty vody dělíme akvária na tropická nebo studenovodní. Podle skladby chovaných živočichů rozeznáváme akvária biotopní, druhová nebo společenská (zahrnující různé druhy organismů). Ale to stále není vše. V posledních letech vzrůstá popularita akvárií rostlinných. Jejich speciálním typem je pak akvárium holandské. Ovšem zapomenout nemůžeme ani na složeniny (část voda, část pevnina): akvaterária a paludária.

Podle druhu vody

  • Sladkovodní akvárium

Klasika mezi akvárii. Jak napovídá název, akvárium je naplněno sladkou vodou. Pokud jste se rozhodli právě pro tento typ, můžete si gratulovat. Akvaristické obchody se předhánějí v nabídkách, které vám usnadní chov ryb a dopomohou k lepší vizuální stránce celé nádrže nejrůznějšími dekoracemi. Bohatou inspiraci můžete čerpat také z článků na internetu – třeba těch našich.

Mezi nejsnáze chované sladkovodní ryby patří např. živorodky.

  • Mořské akvárium

Velmi atraktivní typ akvária, zejména v našich podmínkách. Kdo se rozhodne pro podmořskou krásu v prostředí domova, musí počítat nejen s vyššími finančními náklady (oproti klasické sladkovodní nádrži), ale také s větší náročností údržby. Základem interiéru mořského akvária je podmořský korálový útes. Ten je v akvaristických podmínkách těžké vybudovat – v přirozeném prostředí moří a oceánů probíhají veškeré změny velmi pomalu, nehledě na to, že obrovská masa mořské vody je zasažena organickým znečištěním jen zcela mizivě. Mořští akvaristé se musí vyrovnat s adaptabilitou korálů a jiných mořských živočichů, včetně pracného udržování potřebné salinity vody. Pokud se zadaří, výsledný efekt stojí za to.

Mezi mořské ryby patří např. čeledi Bodlokovití, Králíčkovcovití, Pomcovití, Klipkovití nebo Sapínovití (např. klauni).

Mořské sasanky

Sasanky v mořském akváriu

  • Brakické akvárium

Jedná se o okrajový typ. Brakická nádrž obsahuje poloslanou vodu, tvoří jakýsi přechod mezi sladkovodním a mořským akváriem. Napodobuje biotop lagun, ústí velkých řek nebo pobřežních oblastí s různým stupněm salinity.

Mezi brakické ryby patří např. jeseteři, mihule, úhoři nebo lososi.

Podle skladby chovaných živočichů

  • Biotopní akvárium

Snahou při konstrukci biotopního akvária je co nejpřesněji napodobit některý z biotopů, odkud pochází společenství chovaných ryb a pěstovaných rostlin. Může se jednat jak o biotop povodí Amazonky, tak třeba o biotop tropické části Asie. Zastánci biotopních nádrží neuznávají akvária osázená rostlinami nebo rybami z celého světa, i když tyto mohou žít v rámci akvária v symbióze.

Mezi ryby např. z biotopu střední Ameriky patří velké cichlidy, akary, kančíci, vrubozubci.

  • Druhové akvárium

Jak název napovídá, jedná se o akvárium společenství stejného druhu ryb.

Medúzy

Biotopní tropické akvárium

  • Společenské akvárium

Jeho smyslem není nápodoba určitého biotopu – ryby i rostliny v něm žijí smíšeně (byť by se v přírodě samy nepotkaly).

Podle osídlení živočichy

  • Rostlinné akvárium

V hledáčku akvaristova zájmu jsou rostliny. Díky rostlinám a přírodním dekoracím (dřeva, kameny) se rostlinný akvarista snaží vytvořit přírodní umělecké dílo. V rostlinném akváriu jsou přítomné také ryby, ale pouze v omezeném množství. Tvoří spíše doplněk k rostlinné scenérii. Zvláštním typem rostlinného akvária je akvárium holandské. Také to se vyznačuje bohatými porosty rostlin, výběr ryb je však striktně omezen předepsanými pravidly.

Akvarijní rostliny v rostlinném akváriu

Rostlinné akvárium (zdroj: http://blog.petsolutions.com/)

  • Akvaterárium

Napůl akvárium, napůl terárium. Příkladem akvaterária jsou např. nádrže pro vodní želvy, které vyžadují zhruba ¾ prostoru zalitého vodou. Zbývající část je suchozemská, kde se želvy sluní a odpočívají.

  • Paludárium

Zjednodušeně řečeno je paludárium rostlinné terárium (rostlinárium) kombinované s vodním prvkem. Jeho interiér je osázen suchozemskými nebo bahenními rostlinami, svažujícími se do jakéhosi uměle zbudovaného jezírka. Paludária bývají domovem obojživelníků, např. tropických žab.

A co vy – víte, jaký druh vivária si domů pořídit?

Share.

Leave A Reply

AlphaOmega Captcha Mathematica  –  Do the Math