Jak zahradní jezírko udržet čisté

0

Ať již máte zahradní jezírko jakkoliv velké, mělo by být čisté. Paradoxně velké vodní plochy se udržují snáze než ty menší. Jak vodu pročistit a na co si dát pozor?

 

Do zahradních jezírek nepřijde bazénová chemie

Bazénová chemie je zkrátka pro bazény a vířivky. Pokud si zahradní jezírko nepomůže samo vlastní samočisticí funkcí, je zapotřebí sáhnout po biologických čističích jezírek. Ty je možné použít i tehdy, obývají-li jezírko ryby.

Kvalitu vody je zapotřebí hlídat

Existuje několik jednoduchých pouček, které pomáhají k udržení čistoty vody v zahradních jezírkách. Lze je aplikovat na vodní plochy menšího i většího rozsahu.

Pokud zahradní jezírko teprve zakládáte:

 • Umístěte je raději do stínu – na osluněné hladině rychleji bují vodní řasy.
 • Pokud možno, neumísťujte je pod opadavé stromy. Pokud je z estetických nebo prostorových důvodů na takovém místě chcete mít, pořiďte si síť proti padajícímu listí.
 • Zakládáte-li jezírko v blízkosti lesa, anebo pokud v něm chcete chovat ryby, opatřete je raději rovnou filtračním systémem. Na jaře a v létě pokryje hladinu jezírka pyl ze stromů, kterého se není možné jinak zbavit. Ryby nezkonzumovaným krmivem a výkaly vodu pravidelně znečišťují.
 • Založte si jezírko o rozloze alespoň 80 m2 a hloubce 170-200 cm (chcete-li v něm zimovat ryby, pak by mělo dosahovat hloubky minimálně 90 cm). Takto velká jezírka už mohou mít rozumnou samočisticí funkci (za předpokladu, že ji podpoříme vlastním chováním). Jezírka menšího rozsahu se „sama“ vyčistit příliš nedokáží.

Pokud již zahradní jezírko máte:

 • Vhodné je osázet jeho břehy vodními rostlinami.
 • Není-li jezírko umístěné v dostatečném stínu, bujení vodních řas na jeho hladině omezíte vysázením leknínů, které plochu jezírka pokryjí svými listy. Kromě výrazného estetického efektu zlepšíte kvalitu vody.
 • Upravit přístupovou část k jezírku tak, aby se minimalizovalo jeho zanášení nečistotou. Pokud je jezírko určeno ke vstupu (např. koupací jezírka), opatřit vstupní část dřevěným molem.
 • Pravidelně odstraňovat chuchvalce vodních řas, spadané větvičky a listy.
 • Vysvětlit dětem, že do vody nepatří znečištěné hračky.
 • Nepouštět do jezírka silně znečištěná zvířata.
 • Chránit vodní hladinu před kontaminací pleťovými přípravky a opalovacími krémy.

Jak udržovat pH vody

Než si opatříte biologické čističe, otestujte si pH a tvrdost vody. Některé testy vám ukáží i karbonátovou tvrdost, dusitany a dusičnany. Biologická rovnováha bývá narušena vydatnými dešti, kdy do jezírka naprší větší množství měkké vody. V takovém případě je vhodné jezírko doplnit o vodu ze studně (případně použít biologický přípravek upravující tvrdost vody).

Pokud ve vodě chováte ryby

Pro jejich zdravý růst a pěkné zbarvení je do vody vhodné přidávat také vitaminy a potřebné minerální látky. Některé z nich napomáhají též zdravému růstu vodních rostlin. Je třeba pamatovat i na to, že ryby vodu svými výkaly a nezkonzumovanou potravou znečišťují. Krmivo je proto vhodné sypat do připravených krmítek. Nutností je také osazení jezírka filtračním zařízením, bez kterého se v tomto případě neobejdete. Základní pravidlo zní, že ryby není vhodné umísťovat do koupacích jezírek. Lépe jim bude v okrasných jezírkách, zřízených pro tyto účely.

Symbióza vodní hladiny a žíznivých živočichů

Pakliže ze zahradního jezírka nechcete pravidelně lovit uhynulá zvířata, zajistěte jim pohodlný vstup i výstup z jezírka. Ptáci ale i např. žáby s povděkem využijí břeh mírně se svažující do vodní plochy, případně i bezpečný ostrůvek (zejména u větších jezírek), kde by mohli nalézt útočiště. Pakliže chcete, aby vaše jezírko živočichové osídlili, dopřejte jim úkryt i na břehu, který osadíte vlhkomilnými rostlinami.

Zahradní jezírko v zimě

S nástupem zimního období vypněte filtrační zařízení a proveďte ruční očistu jezírka od spadených nečistot. Chováte-li ve vodě ryby, na zimu je vhodné pořídit kvalitní vzduchování nebo odstraňovač ledu.

Share.

Leave A Reply

AlphaOmega Captcha Mathematica  –  Do the Math