Jihoamerické drobnoústky – chovatelsky stále vzácnější druhy

0

S drobnoústkami se akvaristé u nás setkávají už jen vzácně. Tyto rybky dorůstají pouze do délky 3 – 6 cm. Patří do čeledi štíhlotělých. Chovatelům jsou v současnosti dostupné jen 2 druhy, a to vzácnější drobnoústka trpasličí a o něco obvyklejší drobnoústka pruhovaná. Po světě, nejčastěji však v Jižní Americe, je rozšířeno na 20 druhů. Zcela výjimečně se v chovech vyskytuje drobnoústka třípruhá.

Nejdostupnější je drobnoústka pruhovaná

Pro naše akvaristy je v současnosti nejdostupnější drobnoústka pruhovaná. V akváriích se jim daří stejně dobře ve společenství neagresivních drobných rybek, ale také v jednodruhových chovech. I ve společném akváriu se třou poměrně ochotně. Jejich chov je doporučován alespoň v počtu 10 ks v hejnu.

Jaká voda a strava jim vyhovuje

Drobnoústkám vyhovuje měkčí voda, ale chov je možný i v relativně tvrdé vodě. PH by mělo být drženo mezi 6 – 8 a teplota vody mezi 25 – 26°C. Chovatelé plánující rozmnožování by měli krmit drobnoústky již od raného věku buchankami, larvami hmyzu, nebo naupliemi žábronožky solné, tedy drobnou živou potravou. Ač jsou rybky malé, ale poměrně žravé, docela dobře zvládnou i větší nitěnky. Z ostatních krmiv konzumují i granulovaná, vločkovaná nebo zmrazená krmiva.

Jak je to s třením drobnoústky pruhované   

I ve společném akváriu se drobnoústka pruhovaná tře velmi ochotně. Základní ochranou odložených jiker je nutnost uložení třecího roštu na dno nádrže. Pro zachování co nejpočetnějšího potomstva musíme držet asi se čtrnáctidenním předstihem samičky odděleně od samců. Tření začíná sameček dvořením partnerce a jejím neustálým obeplouváním. Samiččin vyzývavý postoj je nakonec signálem pro samečka, který přilne k jejímu boku. Jejich těla poté slabě škubnou, samička uvolní jikry a ihned poté je třeba rodičovský pár odlovit. Jikry v nádrži ponecháme v klidu a zastíněné.

Foto: web.forumacvarist.ro

Share.

Leave A Reply

AlphaOmega Captcha Mathematica  –  Do the Math