Nemoci vodních želv – lékárnička

0

Jak pomoci své nemocné vodní želvě? Nejprve je třeba nemoc objevit a diagnostikovat její příčinu. Přinášíme seznam nejčastějších zranění těchto plazů, kteří ač nemají propracovanou mimiku obličeje, jsou domácími „mazlíčky“, které máme rádi a strachujeme se o ně.

 

Mezi nejčastější nemoci vodních želv patří poranění kůže a krunýře, poranění oka, záněty plicní tkáně a poruchy trávení. Některé z nemocí jsou infekční (způsobené viry nebo bakteriemi) a některé neinfekční (nemoci způsobené nedostatkem vitaminů a minerálů, plísňová onemocnění, napadení parazity aj.)

Vodní želvy

Vodní želvy při svém odpočinku nad hladinou

Poranění kůže a krunýře vodní želvy

Často k němu dochází díky mechanickému poškození, případně při poruchách látkového metabolismu. Neobvyklé není ani napadení želv cizopasníky.

  • Mechanické poškození – pád želvy z výšky na zem, přejetí krunýře želvy autem nebo jiným méně těžkým dopravním prostředkem.

Léčba: Dezinfekce poraněných míst a ošetření epoxidovými pryskyřicemi. Léčba je dlouhodobá záležitost. Podáváme stravu bohatou na vápník a doplněnou vitaminy. Je-li míra poranění větší, neotálejte s návštěvou veterináře.

  • Poruchy látkové výměny, měknutí krunýře – nejčastěji se jedná o nedostatek vitaminu D v potravě. Jeho důsledkem může být vznik rachitidy (křivice) u želvích mláďat.

Léčba: Doplnění vitaminu D a přidávání minerálů do potravy. Vhodné je také ozařování krunýře želv horským sluncem (postačí 2 minuty denně). Při ozařování je nutné natočit želvu tak, aby nedošlo k poškození jejího zraku.

  • Napadení želvy klíšťaty – děje se tak jen u želv, které jsou v letním období ponechány ve venkovním výběhu (v trávě, na zahradě). Želvám se tito cizopasníci zkrátka nevyhýbají, tudíž na nich nalézáme klíšťata všech vývojových stádií.

Léčba: Odstranění klíšťat z kůže a jejich usmrcení. Pozor na to, aby při manipulaci s klíštětem nedošlo k oddělení jeho hlavičky od těla. Vhodné je natírání místa vpichu antibiotikovou mastí.

Želva v zahradě

Klíšťata se nevyhýbají ani želvě při procházce zahradou

Poranění očí vodní želvy

Nejčastější příčinou je příliš chladná nebo špinavá voda, nedostatek vitaminu A, případně mechanické poškození oka (buď při námluvách želv nebo při bránění teritoria, obývá-li akvaterárium více jedinců). Onemocnění se projevuje zánětem očních spojivek, které způsobují napuchnutí oka želvy. Tyto symptomy končívají oslepnutím.

Léčba: Podávání vitaminu A, výměna vody a očista filtračního zařízení, zvýšení teploty vody. Účinné jsou lokální výplachy očí 3% roztokem borové vody. Vhodná je návštěva veterináře, zejména při hnisavém výtoku.

Plicní problémy želv

Nejčastějším onemocněním je v tomto ohledu zánět plicní tkáně, doprovázený vznikem sekretu, který ve svém důsledku zabraňuje výměně plynů v těle želvy. Běžně pozorovaným příznakem je nechutenství, hnisavý výtok z nozder želvy, hlučné dýchání a kýchání.

Léčba: Veterinář by měl rozlišit, zda prapůvod onemocnění tkví v přítomnosti parazitů, bakteriální infekce nebo je zapříčiněn jiným vlivem. Co do léčby je vhodné vyčkat jeho doporučení.

Poruchy trávení želv

Příčinou bývá jednostranná strava a nevyhovující složení krmné dávky. Méně časté jsou jiné důvody (přítomnost toxinů, průmyslových hnojiv aj.).

  • Zácpa u želv – důsledek nevhodné stravy, nedostatečného pohybu nebo poškození sliznice střeva.

Léčba: Odstranění běžných příčin: změna stravy, dostatek pohybu.

  • Záněty střev (infekční či parazitické) – projevují se změněnou podobou stolice a nechutenstvím.

Léčba: Dle určení veterináře. Někdy je nutné odčervení.

Vodní želva - mládě

Příčina některých projevů vodních želv nemusí tkvět v onemocnění. Jak želva roste, prochází několika vývojovými fázemi, které ovlivňují změnu jejího chování. U starších vodních želv je např. běžné, že nepřijímají potravu i několik dnů, což by bylo v případě mladičkých želviček poněkud zarážející. Veškeré projevy těchto plazů je třeba vztahovat k jejich věku a návykům, které pozorný chovatel nemá problém odpozorovat.

Share.

Leave A Reply

AlphaOmega Captcha Mathematica  –  Do the Math