Ruducha v akváriu aneb černá řasa útočí

0

Ruducha neboli černá řasa je učiněným postrachem akvaristů. Řasa obrůstá prakticky vše – od substrátu, přes techniku až po listy rostlin a zbavit se jí není vůbec snadné. Naštěstí ji požírají někteří vodní tvorové – ale nic není zaručené. Jak ruduchu účinně odstranit a kde se vlastně vzala?

 

I když je ruduch na několik set druhů, v akváriích bývají k vidění nejčastěji dva: černá štětičková řasa a černá vousatá řasa. I když jsou oba názvy jen pracovní, v českém názvosloví se již zažily. Řasy pojmenování získaly jak jinak než podle svého vzhledu.

  • Černá štětičková řasa (ruducha)

V akváriu ji bezpečně poznáme podle krátkých, až 1 cm dlouhých, černých štětin vyrůstajících jakoby z jednoho trsu na kamenech, kořenech stromů, listech rostlin nebo na filtračním systému. Mechanické odstranění řasy je prakticky nemožné. I když ji doslova vydrhnete z dekorací a vyměníte napadené rostliny za nové, v akváriu se znovu objeví. Mikroskopické části řasy v nádrži zůstávají a pokud přetrvávají vhodné podmínky pro její růst, ruducha znovu vyroste.

  • Černá vousatá řasa (ruducha)

Ruducha této podoby vytváří oproti černé štětičkové řase souvislé porosty až 2 cm dlouhých velmi jemných vláken, připomínající podvodní plnovous. Řasa je na dotek slizká a její vlákna se snadno přetrhnou. Pokrývá okraje listů a postupně je obrůstá. Podle intenzity osvětlení lze pozorovat změnu její barvy (získává šedý, namodralý až tmavě červený odstín).

Ruducha (BBA) - černá štětičková řasa

Ruducha – černá řasa (zdroj: http://1.bp.blogspot.com/)

Příčiny růstu ruduch

Pokud nechcete napadené rostliny vkládat do SAVA, jak radí některé internetové zdroje (mimochodem tento návod se týká pouze tuholistých rostlin typu Anubias, které jediné takto drastický zásah přežijí), je třeba pátrat po původu bujení ruduch.

Růst černé řasy je nejčastěji podmíněn:

  • přílišným osvětlením nádrže a k tomu neadekvátním množstvím CO2 ve vodě nebo naopak nedostatkem světla a kolísáním CO2
  • organickými látkami, které se ve vodě nerozložily
  • nevhodnou filtrací (a zvýšenou cirkulací nečisté vody)

Péče o interiér nádrže

I když zaručený recept neexistuje (akvárium přeci jen představuje malý kousek přírody), ruduchy nemají rády čistotu. Jinými slovy, černá řasa neprosperuje v dobře udržovaných nádržích se systematickou údržbou. Nezbytná je pravidelná výměna části vody, odkalování dna a péče o filtrační systém. Čerpat je možné i ze zkušeností jiných akvaristů, kteří často uvádějí, že ruducha v jejich nádrži omezila bujení po důsledné očistě celé nádrže včetně pročištění techniky.

Kromě výše popsaného se ještě vyplatí:

  • snížit proudění vody (dojde k omezení víření nečistot)
  • zbavovat vodu nerozložených organických látek
  • nepřekrmovat ryby
  • zasadit rychle rostoucí rostliny
  • omezit hnojení železnatými hnojivy (obzvláště není-li akvárium dostatečně osvětleno)

Živočichové spásající černé řasy (ruduchy)

Velkým pomocníkem je řasožravá ryba parmička černopruhá (Crossocheilus siamensis). V mládí se živí převážně zelenými řasami (ale jako jedna z opravdu mála živočichů konzumuje i černou řasu), v dospělosti se z ní stává všežravec (byť stále konzumující i řasu).

Dalším pomocníkem je sladkovodní kreveta japonská (Caridina japonica). I když je všežravá, konzumuje i řasy (včetně těch černých).

Kreveta japonská (Caridina japonica)

Kreveta japonská (zdroj: https://upload.wikimedia.org/)

S čím je třeba počítat

Jak parmičky, tak krevety umí být vybíravé, z čehož plyne jisté omezení. Budou-li mít dostatek jiné potravy (přebytky krmiva v nádrži), přirozeně si vyberou tuto a řasy konzumovat přestanou. Ryby tedy nepřekrmujte a zachovejte občasný půst.

Na druhou stranu platí, že ani tito živočichové nejsou „všelékem“. Pokud podmínky k bujení řas zůstanou stále příznivé, jejich růst nepomine.

Ruducha a jiné řasy lze likvidovat také chemicky. Vhodné přípravky naleznete ve specializovaných prodejnách.

Share.

Leave A Reply

AlphaOmega Captcha Mathematica  –  Do the Math